top of page

GÜVERCİN ADASI

Boğsak Adası’nın yaklaşık 3 km güneybatısında, Palaiai (Tahtalimanı) koyunun 1 km güneyinde yer alan Güvercin Adası yaklaşık 50x60 m boyutlarında, kıyının yalnızca 200 m açığında yer alan küçük bir kayalıktır. Adadaki kalıntıların Geç Antik Dönem’e ait varsıl bir konut kompleksine ait olduğu söylenebilir. Yapılardaki duvar örgüsü harçla bağlanmış küçük dikdörtgen taşlardan oluşmaktadır. Adada yürütülen çalışmada, yapı kompleksinin önemli kısmının krokileri hazırlanmış, mimari süsleme parçaları ve yüzey buluntuları incelenmiştir. Yapı kompleksini oluşturan mekânların güneybatı kesiminde tahrip edilmiş geometrik renkli mozaik taban, güneyde ise siyah ve beyaz mozaik tessera küpleri görülmüştür.*

güvercin res6.jpg

Güvercin Adası’nın kuzeydoğusundaki yapı kalıntıları

20190907_072601.jpg

Güvercin Adası

*“Survey on Boğsak Island 2011/ Boğsak Adası yüzey araştırması 2011,” ANMED Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri 10 (2012): 137-41.

KÖSRELİK ADASI

Aphrodisias kentinin doğu koyunda yer alan Kösrelik Adası’nda, kuzeybatı burnunda iskele ve ilgili yapılar, adanın tepesinde kayaya oygu bir yol, kiliseye ait sütun gövdeleri ve kaideleri ve işlevleri tespit edilemeyen çeşitli yapıların kalıntıları bulunmaktadır.

Bu yapıların bir kısmı kabaca geç antikçağa tarihlenebilir; ancak, detaylı bir yüzey taraması yapılmadan, adadaki kalıntıların evreleri hakkında henüz bir şey söylenememektedir.**

kösrelik res6.jpg

Kösrelik Adası kuzeybatı burnunda iskele ile ilgili olabilecek yapılar

IMG_4857.jpg

Kösrelik Adası ve arkada Dana Adası

**“Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması 2015,” Araştırma Sonuçları Toplantısı 34, cilt 1 (2017): 91-109.

bottom of page