top of page
2018_23.JPG

NEDİR BU MERKEZİN AMACI?

Globalleşme ve hızlı gelişip değişen dünya düzeniyle kültürlerin aktarımı, var olan somut ve somut olmayan kültür mirasının korunması gittikçe zorlaşmaktadır. Özellikle köylerdeki gelenekler ve toplumsal hafıza kaybolmaya yüz tutmaktadır. Bu nedenle, kültürel mirasın sürdürülebilir biçimde kuşaklar arası aktarımını sağlayacak bir mekan oluşturulması amaçlanmıştır.

NASIL KURULDU?

Gerek doğal güzellikleri gerek zengin tarihi kalıntılarına rağmen hak ettiği üne kavuşamamış olan Boğsak ve çevresinde, halkı birleştirici bir mekanın eksikliği açıkça hissedilmektedir. Özellikle kırsaldan şehre taşınmış olan ya da yaşlılarla yaylaya göçmeyen genç kuşakların somut ve somut olmayan kültürel miras hakkında bilgi edinme olanağı bulunmamaktadır. Yerel gelenekler, hikayeler, tekerlemeler, anılar, vb. kayıt altına alınmadığı ve yeni kuşaklara aktarılamadığı için, somut olmayan kültürel miras yaşlılarla birlikte bu dünyadan göçüp gitmektedir.

2010 yılından beri akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerden oluşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi himayesindeki Boğsak Arkeolojik Yüzey Araştırması, Boğsak ve çevresindeki kültürel mirasın belgelenmesi ve korunması üzerine çalışmaktadır. Bu bilimsel araştırma ekibi, yıllar içinde Silifke genelinde kültürel miras yönetimi konusundaki eksikleri birebir gözlemlemiştir. Boğsak halkı ile yapılan söyleşiler sonucunda ve her yıl Boğsak’ta geçirilen 5-7 haftalık çalışma dönemlerinde, en büyük eksikliğin, kültürel mirasın tanıtımını ve sürekliliğini sağlayacak faaliyetlere uygun bir mekanın bulunmaması olduğu tespit edilmiştir.

boğsak arkeoloji ve tanıtım merkezi 3.png
Boğsak Merkez'in Boğsak'taki konumu
Aug23 - 3.jpg
Boğsak Merkez ve yaşam birimleri

Genç kuşaklar, içinde yaşadıkları çevreyi ve kültürel mirası tanımamaktadır. Boğsak Arkeoloji ve Tanıtım Merkezi, somut olmayan kültürel miras ögelerinin kuşaklar arası aktarımını sağlayacak, yerel halk arasındaki bağları kuvvetlendirecek, yerel kültürel ögelerin köyü ziyaret eden Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden Boğsak’a gelen turist, eğitimci, sanatçı ve öğrencilere tanıtılabileceği, etkinlikler düzenlenerek kültürel mirasın devamlılığına katkıda bulunacak bir oluşumdur. Bu hedefi hayata geçirebilmek için, atıl durumda olan Boğsak İlkokulu, lojmanı ve arsası 2018 yılında T.C. Silifke Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi arasında imzalanan bir işbirliği protokolü ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ne arkeoloji ve tanıtım işlevleri için devredilmiştir.

MSGSU_Logo_1.png
2018_5.jpg
Bayrak her sezon başında göndere çekilir (2015)
bottom of page